Podpora

Informace o orgánu dohledu

V souladu s $ 32 odst. 7 písm.c) zákona č. 231/2001 Sb. tímto sdělujeme, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ( www rrtv.cz)
ON-line vysílání NTV Cable