Podpora

Možnosti inzerce v NTV Cable

Prostřednictvím kabelové televize můžete podávat inzerce komerčního i nekomerčního charakteru. Tyto inzeráty jsou vysílány prostřednictvím vysílání Napajedelského infokanálu v obcích Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice a Karlovice.


 Vložení  První týden  Druhý a každý další týden
 Komerční inzerce  61 Kč  128 Kč  128 Kč
 Nekomerční inzerce  13 Kč  26 Kč  26 Kč

Podrobné informace v kanceláři kabelové televize.
ON-line vysílání NTV Cable