Novinky

Změny ve vysílání kabelové televize


Vážení zákazníci kabelové televize, v souvislosti s novými termíny ukončení digitálního vysílání DVB-T ve Zlínském kraji (vypnutí MUX 1 k 30. 9. 2020 a MUX 2 k 21. 10. 2020) připravujeme změny ve vysílání v naší síti.

  1. Dne 3. 8. 2020 dojde k vypnutí analogového vysílání, které bude mít dopad na zákazníky v omezené programové nabídce (zákazník se starým typem TV přijímače, skleněná obrazovka, označení CRT). Před termínem vypnutí budou zákazníci omezené programové nabídky ze strany kabelové televize kontaktováni a budou s nimi probrány možnosti dalšího sledování omezené programové nabídky.
  2. Během měsíce srpna dojde k souběžnému spuštění Základní programové nabídky v normě DVB-C. Tato norma je určena pro příjem digitálního kabelového vysílání. TV přijímače, které byly zakoupeny v průběhu posledních 5 let, jsou v drtivé většině pro příjem DVB-C vybaveny. Naladěním pásma DVB-C pro zákazníky s tímto typem TV přijímačů změny končí.
  3. Pro zákazníky Základní programové nabídky, jejichž TV přijímače, nebo set-top boxy nejsou vybaveny pro příjem DVB-C, bude ponechána současná nabídka v normě DVB-T. Pro příjem českých programů bude primárně zachováno HD rozlišení. Příjem SD programů omezeně. Zákazníkům, kteří mají TV přijímače DVB-T s SD rozlišením, doporučujeme zakoupení set-top boxů s HD rozlišením. K určenému datu (předpokládáme 10. 8. 2020) bude nutné nové naladění programové nabídky v normě DVB-T.


Nově zaváděnou normou DVB-T2 v pozemním digitálním vysílání s komprimačním kodekem HEVC (též H.265) nejsou zákazníci v síti kabelové televize dotčeni. Jakýkoliv TV přijímač, zakoupený v současné době, umožňuje příjem kabelové televize.

O aktuálních změnách budete informováni prostřednictvím Infokanálu.« zpět

ON-line vysílání NTV Cable