Novinky

Změna Všeobecných obchodních podmínek a ceníků


Vážení zákazníci kabelové televize, s účinností od 1. 4. 2021 dojde ke změně ceníku služeb společnosti NTV cable, s.r.o. Změna se týká pouze služby Základní programová nabídka. Cena za tuto službu se mění z 300,- Kč na 335,-Kč za měsíc.

Poslední aktualizace tohoto poplatku proběhla v dubnu 2015, tedy před více než 5 lety. K tomuto nepopulárnímu kroku nás nutí zejména rostoucí platby za přenos TV programů, autorské poplatky ochranným svazům zvýšené nepřímé distribuční náklady a inflace. Ostatní měsíční poplatky za televizní i internetové služby zůstávají nezměněny.

Podle platné legislativy je naší povinností Vás informovat, že pokud nesouhlasíte se změnami, které jsme provedli, tak máte právo ke dni, kdy nová smluvní dokumentace nabývá platnosti, ukončit smlouvu bez sankcí.

Věříme, že i nadále budete využívat služby poskytované naší společností, které se snažíme udržovat na vysoké technické úrovni s osobním přístupem.

Ing. Lubomír Náplava, jednatel

Upozornění k bezhotovostním platbám

Pokud provádíte úhradu poplatků TKR bezhotovostně, proveďte úhradu za měsíc duben již v nové výši. Pokud jsou Vaše platby za služby TKR prováděny inkasem z účtu, nebo je úhrada Vašeho SIPO prováděna inkasem z účtu, tak zkontrolujte, zda je limit plateb dostatečně vysoký.


« zpět

ON-line vysílání NTV Cable