Novinky

ZMĚNA CENÍKU SLUŽEB


Vážení zákazníci, s účinností od 1. 7. 2023 dojde ke změně ceníku služeb naší společnosti. K tomuto nepopulárnímu kroku nás nutí zejména rostoucí platby za přenos TV programů, autorské poplatky ochranným svazům, zvýšené nepřímé distribuční náklady a nárůst inflace v České republice. Ceny poplatků u našich tarifů internetových služeb se neměnily od roku 2008. Cenu tarifů televizních služeb jsme nuceni po 3 letech opět navýšit. Změna se týká jak televizních tak internetových služeb. K nejpodstatnějším změnám patří: 1) Navýšení ceny Omezené programové nabídky ze 120,- Kč na 125,- Kč/měsíc. 2) Navýšení ceny Základní programové nabídky z 335,- Kč na 350,- Kč/měsíc. 3) Navýšení ceny u internetového tarifu Omezený ze 198,- na 208,- Kč/měsíc. 4) Navýšení ceny u zbývajících internetových tarifů o 50,- Kč/měsíc. U ostatních služeb se navyšuje: 1) Zaslání korespondence doporučeně na 90,- Kč. 2) Vyjádření k Projektové dokumentaci na 100,- Kč. Ostatní poplatky, jako je připojovací poplatek, veřejná IP adresa, poplatek za práci servisního technika zůstávají nezměněny. S navýšením cen dochází k rozšíření Základní programové nabídky o programy Arcadia World, Sport 5, Šláger Premium. U internetových tarifů k navýšení rychlostí v dopředném směru. Nové ceníky služeb najdete ve složce Download. Změna ceníku Vás v tomto případě opravňuje k ukončení smlouvy s naší společností výpovědí, aniž by Vám vznikly jakékoliv další náklady s ukončením smlouvy, vyjma doplatku za dotované koncové zařízení. Smlouvu můžete ukončit ke dni, kdy nová smluvní dokumentace nabývá platnosti. Výpověď můžete podat na našem kontaktním místě, písemnou formou na adresu: NTV cable, s.r.o., Masarykovo náměstí 87, 763 61 Napajedla, nebo e-mailem na adresu ntvcable@ntvcable.cz. Do výpovědi uveďte, jméno a příjmení, adresu, telefonní kontakt, typ služby, kterou požadujete ukončit. Upozornění k bezhotovostním platbám: Provádíte-li úhradu poplatků TKR bezhotovostně, proveďte úhradu za měsíc červenec (případně nastavte trvalý příkaz) již v nové výši. Platby přes SIPO budou automaticky upraveny, je potřeba pouze zkontrolovat, zda máte dostatečně vysoký limit. Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budete využívat služby poskytované naší společností, které se snažíme udržovat na vysoké technické úrovni s osobním přístupem.


« zpět

ON-line vysílání NTV Cable